Basia i przyjaciele - Lula

Basia i przyjaciele - Lula

Sinopse

Alicja, zwana Lul? to kuzynka Basi. Przed ni? wa?ny dzie? – ju? jutro zata?czy na scenie przed pe?n? widowni?! Na sam? my?l ?ciska j? w ?o??dku i nie mo?e zasn??... Chce wypa?? jak najlepiej, ale sukces tylko po?owicznie le?y w jej r?kach. Partnerk? Luli jest nie kto inny, a Basia! Wszyscy wiemy, ?e kuzynce dziewczynki daleko do profesjonalnej prima baleriny. Co je?li Basia popsuje tak d?ugo przygotowywany wyst?p? Je?li skompromituje je przed wszystkimi? A mo?e to Lula potknie si? i zawiedzie oczekiwania swoich rodziców? Czy obawy Luli ziszcz? si?, a mo?e martwi si? zupe?nie niepotrzebnie? Si?gnij po lektur? i dowiedz si?, jak uda si? wyst?p kuzynek na scenie!Historia Luli nie tylko pokazuje jak wielkim stresem mo?e by? dla dziecka zwyczajne szkolne przedstawienie, ale przede wszystkim sk?ania do refleksji nad sposobem wychowania i oczekiwaniami, jakie rodzice stawiaj? swoim pociechom. Nowa seria o Basi i jej przyjacio?ach dla nieco starszych czytelników pozwoli dzieciom dorasta? w ?wiecie ulubionej bohaterki, poznaj?c bli?ej przygody jej przyjació?: Antka, Anielki, Titego, Janka, Luli i Zuzi. To przepe?nione ca?? gam? emocji historie o relacjach z rówie?nikami i rodzin?. Bohaterka stworzona przez Zofi? Staneck? tym razem zach?ca do rozmowy z dzie?mi na trudniejsze tematy, jak na przyk?ad stres przed wyst?pami oraz oczekiwania wzgl?dem dzieci. Ksi??k? pi?knie zilustrowa?a Marianna Oklejak. Seria Basia i przyjaciele skierowana jest do starszych dzieci w wieku 6-10 lat.